Dostupný.cz

Pouze 999 Kč

Zásady ochrany osobních údajů

Vemte prosím na vědomí, že tyto zásady se nevztahují na obsah, který Uživatelé nahrají na stránky Dostupny.cz / Dostupne.cz / Dostupna.cz. Jedná se o publikovaný obsah, a proto není považován za „osobní údaje“, a není proto předmětem ochrany osobních údajů.

Základní informace

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Write.cz, s.r.o. IČ 28349482 se sídlem Chudobova 35, 615 00 Brno, Česká Republika kontaktní e-mail: [email protected]

(společně dále též „Write.cz, s.r.o.“ nebo „my“),

1. Write.cz, s.r.o. správcem osobních údajů

Write.cz, s.r.o. vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky Dostupny.cz / Dostupna.cz / Dostupne.cz.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme z důvodů plnění smluvních nebo právních povinností.

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména osobní údaje získané od Uživatele při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na našich stránkách nebo v emailové a telefonické komunikaci.

Write.cz, s.r.o. zpracovává dále údaje, které získá od Uživatele a dalších fyzických osob tím, že používají systém nebo navštíví naše webové Dostupny.cz / Dostupna.cz / Dostupne.cz:

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

2. Write.cz, s.r.o. zpracovatelem osobních údajů

Write.cz, s.r.o. poskytuje Uživateli datový prostor pro účely uložení dat provozovaných v rámci systému Dostupny.cz / Dostupna.cz, Dostupne.cz a to na serverech Write.cz, s.r.o.. Součástí dat Uživatele mohou být též osobní údaje jiných fyzických osob (subjektů údajů). Ve vztahu k těmto osobním údajům vystupuje Write.cz, s.r.o. jako zpracovatel osobních údajů. Správcem těchto osobních údajů je sám Uživatel. Ve smyslu čl. 28 GDPR uzavírají správce a zpracovatel (Write.cz, s.r.o.) Smlouvu o zpracování osobních údajů, která je k dispozici zde.

Jaký je účel zpracování a jak nakládáme s daty?

Write.cz, s.r.o. neprovádí s daty Uživatele včetně osobních údajů jakékoliv operace, kromě jejich uložení na serverech Write.cz, s.r.o., žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem), pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak. Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji je jejich uchovávání a možnost zpřístupnění Uživateli.

3. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Write.cz, s.r.o. nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

4. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo:

  1. na přístup k osobním údajům
  2. na opravu osobních údajů
  3. na výmaz osobních údajů
  4. na omezení zpracování
  5. vznést námitku proti zpracování
  6. na přenositelnost údajů
  7. podat stížnost u dozorového úřadu
  8. na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
  9. být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů
  10. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou vaše práva popsána v nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu [email protected]

Poslední úpravy 24. dubna 2020.